Ontstaan/Opgericht

banner vaan siteHoe het allemaal begon...

Tijdens de nieuwjaarsborrel van 1983 is het idee geboren onder enkele jongeren van destijds om eens wat vaker op die manier bij elkaar te komen. Een dag later op 2 januari 1983 in de namiddag was dan ook al de oprichtingsvergadering in cafĂ© D'r Eck te Rimburg. Na veel heen en weer gepraat werden de eerste bouwstenen gelegd voor een nieuwe vereniging. 

De eerste regls waaraan een lid moest voldoen en waaraan men zich moest houden werden vastgesteld. Een tiental aanwezige klanten werd dan ook al spoedig lid en daaruit werd een bestuur geformeerd bestaande uit vijf personen. Een naam voor de vereniging was ook al snel gevonden. Doordat men goed onder elkaar kon stichelen en de oprichters vrienden waren onder elkaar, werd er voor de naam VRIENDENCLUB DE "STICHELAERE"gekozen, met als embleem een flesopener. 

De verenging is momenteel uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met een eigen vlag, een ledenaantal van ongeveer 50 en officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Van de toentertijd lid geworden personen zijn er tot de dag van vandaag nog steeds een aantal lid. Het doel was, en is nog steeds, om de banden binnen de dorpskern Rimburg gezond te houden en waar nodig deze aan te scherpen zodat er ook tussen de verschillende verenigingen een gezonde samenwerking gehandhaafd blijft. Elk jaar worden er activiteiten voor de leden georganiseerd waarbij veelal sportiviteit en gezelligheid voorop staan.

 

 

>>> Historie